Promocje
DROPS Soft Tweed - włóczka wełniana
DROPS Soft Tweed - włóczka wełniana
19,60 zł 11,80 zł
DROPS Alpaca - włóczka z alpaki
DROPS Alpaca - włóczka z alpaki
16,40 zł 9,80 zł
DROPS Safran - włóczka bawełniana
DROPS Safran - włóczka bawełniana
7,00 zł 6,30 zł
DROPS Paris - włóczka bawełniana
DROPS Paris - włóczka bawełniana
6,50 zł 5,80 zł
DROPS Snow - włóczka wełniana
DROPS Snow - włóczka wełniana
9,90 zł 8,40 zł
DROPS Muskat - włóczka bawełniana
DROPS Muskat - włóczka bawełniana
9,70 zł 8,50 zł
DROPS Baby Merino - włóczka z merynosa
DROPS Baby Merino - włóczka z merynosa
15,50 zł 13,00 zł
DROPS Merino Extra Fine - włóczka z merynosa
DROPS Merino Extra Fine - włóczka z merynosa
15,50 zł 13,30 zł
DROPS Karisma - włóczka wełniana
DROPS Karisma - włóczka wełniana
11,30 zł 9,80 zł
DROPS Wish - włóczka z alpaki
DROPS Wish - włóczka z alpaki
23,90 zł 14,30 zł
DROPS Air - włóczka z alpaki
DROPS Air - włóczka z alpaki
23,90 zł 14,30 zł
DROPS Polaris - włóczka wełniana
DROPS Polaris - włóczka wełniana
20,90 zł 18,70 zł
Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego w sklepie internetowym Vushka.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem oraz Koordynatorem Programu Lojalnościowego jest Vushka.pl Wojciech Wierzbanowski z siedzibą w Bydgoszczy, ul.Grota-Roweckiego 2/34, 85-799, NIP: 5542970246, prowadzący sklep internetowy pod adresem: https://vushka.pl/, zwany dalej „Organizatorem”. Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
 2. Regulamin Programu Lojalnościowego oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego.
 3. Klient Organizatora to każdy podmiot, który przy wykorzystaniu serwisu https://vushka.pl/ zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym Organizatora pod adresem https://vushka.pl/
 4. Adresatem Programu Lojalnościowego są wszyscy zarejestrowani klienci sklepu internetowego https://vushka.pl/ posiadający konto klienta zwani dalej Klientami.
 5. Konto Klienta to oprogramowanie, w którym Klient może uzyskać informacje na temat historii i szczegółów zamówień, rachunków, powiadomień oraz punktów lojalnościowych a także może złożyć dyspozycję odnośnie do przeznaczenia pozyskanych punktów lojalnościowych.

II Uczestnictwo w programie  

 1. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.
 2. Klientem Programu Lojalnościowego może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Klienta.
 3. Podmiot nie będący Klientem Organizatora uzyskuje status Klienta Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Klienta, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu Lojalnościowego.
 4. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością dostarczenia nagrody.
 5. Klient ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Klienta.

III Zasady przyznawania nagród i potwierdzenie ich odbioru

 1. Za każde wydane w sklepie internetowym https://vushka.pl/ 100 złotych Klient otrzyma 10 punktów lojalnościowych.
 2. Zebrane punkty Klient może wykorzystać jako “środek płatniczy” w celu pokrycia części kosztów zamówienia z wyłączeniem kosztów przesyłki
 3. W procesie zamówienia doliczana jest symboliczna opłata 0.01zł za każdą jednostkę produktu, która została w całości wymieniona za punkty.
 4. Klient w momencie podsumowania zawartości “koszyka” będzie miał możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego jako “środków płatniczych” według kursu - 10 punktów Programu Lojalnościowego odpowiada 1 zł brutto.
 5. Możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego jako “środków płatniczych” nie wyklucza stosowania innych rabatów (voucherów rabatowych, bonów podarunkowych itd.) przyznanych przez sklep internetowy Vushka.pl
 6. Punty Programu Lojalnościowego będą możliwe do użycia jako "środek płatniczy" dla wszystkich zamówień, których wartość minimalna wynosi 50 zł brutto wykluczając koszty dostawy. 

IV Postanowienia końcowe

 1.  Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres hello@vushka.pl. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.  
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów uczestniczących w Programie Lojanościowym jest Organizator.  
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni.  
 4. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Klienta z Organizatorem.  
 5. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl